Valg av selskapsform, selskapsetablering og organisering

Å velge riktig selskapsform er et viktig skritt ved etableringen av en ny virksomhet. Dette valget bør vurderes nøye, ettersom det kan påvirke alt fra daglig drift til skattemessige konsekvenser og personlig risiko. Advokatfirmaet Økland & Co tilbyr veiledning i denne prosessen, og hjelper deg med å vurdere de ulike alternativene, som enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap eller samvirkeforetak.

Kontaktpersoner

Portrett Gunnar Ekmann Flønes

Gunnar Ekmann Flønes

Partner

Mer informasjon

Valg av selskapsform er en viktig beslutning

Når du vurderer hvilken form som best passer din forretningside, er det viktig å ta hensyn til faktorer som eierskap, risikotoleranse og fremtidige vekstplaner. Vårt team bistår med rådgivning som balanserer disse aspektene, og sørger for at du tar et informert valg som reflekterer både dine nåværende og fremtidige behov. Våre advokater har betydelig erfaring på etablering av selskaper, herunder hvilken selskapsform som er best egnet for å ivareta stifternes interesser.

Dersom virksomheten etableres av flere parter, bør det også vurderes å utarbeide et avtaleverk som skal gjelde mellom eksisterende og eventuelt fremtidige eiere. Dette bidrar til å klargjøre eierforhold, ansvar, og fordelingen av eventuelle overskudd eller tap, samt styring av virksomheten. En slik avtale kan være avgjørende for å unngå misforståelser og konflikter i fremtiden, og sikrer en klar og rettferdig struktur for alle involverte.

Advokatfirmaet Økland & Co er opptatt av å tilby rådgivning som er både tilgjengelig og tilpasset. Vi er her for å veilede deg gjennom etableringsprosessen, og hjelpe deg med å bygge et solid fundament for din virksomhet.

Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan vi kan assistere deg i ditt valg av selskapsform og i etableringsfasen av din virksomhet.

Kontaktskjema