Martin Thorsrud Johansen

Advokatfullmektig

Martin Thorsrud Johansen jobber hovedsakelig med selskapsrett, kontraktsrett, transaksjoner og fast eiendom.

Erfaring

2022
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2021
Rådgiver, NAV Klageinstans Oslo og Akershus
2018 - 2019
Frivillig saksbehandler, Kirkens Bymisjon, Gatejuristen, Barnas Jurist

Utdanning

2019 - 2021
Cand.jur, LL.M., Aarhus Universitet
2016 - 2019
Bachelor i jus, Universitetet i Sørøst-Norge

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening