Eiendom

Trenger du bistand i forbindelse med utvikling av fast eiendom?

Vi har omfattende erfaring og bred kompetanse innenfor eiendomsrett, og bistår både eiendomsutviklere og privatpersoner. Mange av våre advokater har spisskompetanse innenfor feltet.

Utvikling av fast eiendom reiser mange rettslige spørsmål og som utvikler må du ha kontakt med både offentlige og private parter. Potensialet for konflikt kan være stort.

Våre advokater har god forståelse for helheten i fast eiendom og kan gi gode råd gjennom hele prosessen. Vi bistår aktører på ulike stadier i prosessen, alt fra grunnerverv, reguleringsarbeid, utbyggingsavtaler, kontakt med plan- og bygningsmyndighetene og frem til avtaleinngåelse. Vi har god lokalkunnskap og kontakt med andre fagmiljøer i eiendomsbransjen. Vår lokalkunnskap gjør at vi kan bidra med både faglige og strategiske råd, og på den måten enten forebygge eller løse problemene som oppstår.

Våre advokater har også ekspertise og bred erfaring innenfor tomtefeste, skjønnsprosess og ekspropriasjon.

Våre tjenester omfatter blant annet bistand ved:

 • Kontakt med plan- og bygningsmyndighetene
 • Utbyggingsavtaler og utviklingsprosjekter
 • Skjønn og ekspropriasjon
 • Jordskifte
 • Tomtefeste
 • Tinglysing
 • Eiendomsrett og grenser
 • Naborett
 • Bruksretter
 • Løsningsretter
 • Vassdrags- og energirett
 • Deling, matrikulering og seksjonering
 • Oppløsning av sameier