Eiendom

Trenger du bistand i forbindelse med utvikling av fast eiendom?

Kontaktpersoner

Portrett Thomas Smedal

Thomas Smedal

Partner

Mer informasjon
Portrett Lars Henrik

Lars-Henrik Windhaug

Partner

Mer informasjon
Portrett Ole Sperre

Ole Sperre

Partner

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

Vi har omfattende erfaring og bred kompetanse innenfor eiendomsrett, og bistår både eiendomsutviklere og privatpersoner. Mange av våre advokater har spisskompetanse innenfor feltet.

Utvikling av fast eiendom reiser mange rettslige spørsmål og som utvikler må du ha kontakt med både offentlige og private parter. Potensialet for konflikt kan være stort.

Våre advokater har god forståelse for helheten i fast eiendom og kan gi gode råd gjennom hele prosessen. Vi bistår aktører på ulike stadier i prosessen, alt fra grunnerverv, reguleringsarbeid, utbyggingsavtaler, kontakt med plan- og bygningsmyndighetene og frem til avtaleinngåelse. Vi har god lokalkunnskap og kontakt med andre fagmiljøer i eiendomsbransjen. Vår lokalkunnskap gjør at vi kan bidra med både faglige og strategiske råd, og på den måten enten forebygge eller løse problemene som oppstår.

Våre advokater har også ekspertise og bred erfaring innenfor tomtefeste, skjønnsprosess og ekspropriasjon.

Våre tjenester omfatter blant annet bistand ved:

 

Kontaktskjema