Selskapsrett

Trenger bedriften hjelp til løpende selskapsstyring? Skal bedriften gjennomføre kjøp/salg, fusjoner eller annen reorganisering?

Våre advokater bistår både nasjonale og internasjonale kunder med alle generelle selskapsrettslige spørsmål. Strategiske oppkjøp og salg av selskaper («M&A») er også et sterkt økende område, og vi har advokater som kan sikre din virksomhets interesser i en slik prosess og på alle stadier av prosessen.

Vår transaksjonsavdeling bistår bl.a. med:

Vår bistand ytes av advokater med kommersiell forståelse og lang transaksjonserfaring, i samarbeid med advokater med spesialkompetanse innenfor relevante rettsområder som blant annet konkurranserett og skatterett. Hver transaksjon håndteres av én oppdragsansvarlig advokat, som er kundens kontaktpunkt. Dette sikrer sømløs rådgivning, med den fulle juridiske bredden din virksomhet har behov for. Sammen med våre kunder planlegger og gjennomfører vi transaksjonen, og trekker inn den spisskompetansen som er nødvendig i hver sak.

Vi bistår også med løpende selskapsrettslig rådgivning, som bl.a.:

  • Eierstyring og selskapsledelse
  • Vurdering av skatterettslige konsekvenser
  • Utbetaling av utbytte og konsernbidrag
  • Kurs og foredragsvirksomhet

 

Kontaktskjema