Skatt og avgift

Trenger bedriften eller du selv hjelp til spørsmål om selskapsskatt, merverdiavgift, personskatt, dokumentavgift eller andre skatterelaterte spørsmål?

Skatte- og avgiftsmessige spørsmål omfatter både selskapsskatt, merverdiavgift, personskatt, dokumentavgift osv.

Våre advokater har bred kompetanse innenfor alle skatte- og avgiftsmessige spørsmål. Vi bistår med spørsmål knyttet til ligning, skatt ved salg av bolig, fradragsrett for tap på fordringer, fremføring av underskudd, næringsbeskatning, skatt ved privatbruk og uttak fra næring, utbytteskatt m.m. Vi har utarbeidet flere earn out modeller samt aksjeprogrammer, hvor skatt er et viktig hensyn. Dette gjelder også for fusjoner, fisjoner og omdannelser. Et særlig fokusområde er generasjonsskifter og skatt.

Vi holder kurs og seminarer innenfor hele det skatterettslige området og har også  bred erfaring fra ligningsklager og rettssaker på skatteområdet.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Strategisk skatte- og avgiftsrådgivning
 • Nasjonal og internasjonal person- og selskapsbeskatning
 • Internprising
 • Rådgivning og Due Diligence ved M&A, omdanninger og refinansiering av selskaper
 • Regnskapsspørsmål ved transaksjoner
 • Incentivordninger for ansatte
 • Generasjonsskifter
 • Merverdiavgift
 • Toll og særavgifter
 • Bokettersyn og klagesaker
 • Søknader om Bindende Forhåndsuttalelser (BFU)
 • Prosedyre for domstolene
 • Særlige skatteforhold ved fast eiendom, som f.eks. skattefri utleie, utviklingsprosjekter og syndikering, salg av jordbruksarealer og skattefrie salg av bolig.

Kontaktskjema