Ole Sperre

Partner

Ole Sperre er en allround advokat med lang og bred arbeidserfaring. Han arbeider i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold innen tomtefeste, eiendomsutvikling og eiendomsmegling, men også med familie og arverett. Han har vært advokat for en av Norges største grunneiere og har opparbeidet seg solid erfaring med oppdrag i hele landet med tvistesaker, jordskifte- og skjønnsprosesser samt med due diligence på fast eiendom. Ole har også erfaring fra omorganisering og omstillingsprosesser, styrearbeid og boarbeid.

Erfaring

2023 -
Partner, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2020 - 2023
Senioradvokat, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
2014 - 2020
Advokat og seniorrådgiver, Opplysningsvesenets fond
2006 - 2014
Advokat, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
2003 - 2006
Rådgiver, Justisdepartementet, Innsynsutvalget
1995 - 2003
Rådgiver, prosjektleder - utvalgssekretær, Fiskeri- og kystdepartementet, Havnelovutvalget

Utdanning

1995
Cand. Jur., Universitetet i Bergen

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening