Hva er egentlig særeie?

Om bruk og innløsing av festetomt

Er du rigget for fremtiden?

Rekonstruksjonsloven – ny midlertidig lov

Covid-19-forskriften og utreise til landskamper i utlandet

Foreldelse av opsjonsavtaler

koronahjelp@oklandco.no

Korona og force majeure i entrepriseforhold

Koronaviruset – Endringer i skatte- og avgiftssystemet

Force majeure i offentlige anskaffelser?

«Kongen befaler» NAV-systemet spiller kun etter egne spilleregler, og følger ikke engang dem. Brukerne får derfor ingen reell mulighet til å ivareta sine rettigheter.

NAV-skandalen kan gi deg krav på erstatning utover tilbakebetaling av uberettiget tilbakekrevet beløp

Sentrale skatte- og avgiftsendringer – statsbudsjettet 2020

Ny dom fra Høyesterett om endringsoppsigelse

Frokostseminar GDPR – nye personvernregler i 2018

Ny Høyesterettsdom om merverdiavgift

Advokatfirmaet Økland har på vegne av NorDan vunnet en prinsippsak i Eidsivating lagmannsrett om eiendomsskatt på maskiner og utstyr

Endring i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2017

Mangel ved boligkjøp – Hva mener høyesterett?

Advokatfirmaet Økland arrangerer frokostseminar i arbeidsrett torsdag 27. april 2017 kl. 0830

Kjøpt bolig med utleiedel som ikke er godkjent?